Edistämässä yhteistoimintaa ja elinvoimaisuutta.


Vuosikokous 28.11.2019 klo 18.30 Kyläkopilla

21.11.2019 22:37

KUTSU

Tervetuloa

Tiihalan kyläyhdistys ryn/VPK-osaston vuosikokoukseen

torstaina 28.11.2019 klo 18.30

Tiihalan Kyläkopilla!

 

Tilaisuuden alussa on glögitarjoilu ja varsinainen kokous alkaa klo 18.45.

Esityslistalla käsitellään sääntömääräiset asiat.

ESITYSLISTA

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten, kannattajajäseninä olevien yksityisten henkilöiden osalta ja kannattajajäseninä olevien yhteisöjen osalta
 8. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
 9. Päätetään maksetaanko hallituksen varsinaisille jäsenille kokouspalkkiota, päätetään maksetaanko toiminnantarkastajille palkkioita. Mikäli päätetään, että hallituksen varsinaisille jäsenille ja/tai toiminnantarkastajille maksetaan palkkioita, päätetään palkkioiden suuruudesta.
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
 12. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Valitaan Kangasalan VPK:n kokouksiin edustaja(t)
 15. Kokouksen päättäminen

 

t.  Tiihalan kyläyhdistys ryn hallitus

 

—————

Takaisin