Edistämässä yhteistoimintaa ja elinvoimaisuutta.


Tiihalan kyläyhdistys ryn/VPK-osaston vuosikokous 1.12.2021 klo 18 Tiihalan kyläkopilla

24.11.2021 17:48

Tervetuloa

Tiihalan kyläyhdistys ryn/VPK-osaston vuosikokoukseen

keskiviikkona 1.12.2021 klo 18.00 Tiihalan Kyläkopilla

 

Suosittelemme maskin käyttöä kokouksessa. Käsien desinfiointimahdollisuus.

Esityslistalla käsitellään sääntömääräiset asiat.

ESITYSLISTA

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös 2020, vuosikertomus 2020 ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden 2022 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten, kannattajajäseninä olevien yksityisten henkilöiden osalta ja kannattajajäseninä olevien yhteisöjen osalta
 8. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
 9. Päätetään maksetaanko hallituksen varsinaisille jäsenille kokouspalkkiota, päätetään maksetaanko toiminnantarkastajille palkkioita. Mikäli päätetään, että hallituksen varsinaisille jäsenille ja/tai toiminnantarkastajille maksetaan palkkioita, päätetään palkkioiden suuruudesta.
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi 2022
 11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
 12. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Valitaan Kangasalan VPK:n kokouksiin edustaja(t)
 15. Kokouksen päättäminen

 

t.  Tiihalan kyläyhdistys ryn hallitus

 

—————

Takaisin