Edistämässä yhteistoimintaa ja elinvoimaisuutta.


Tiihalan kyläyhdistyksen perustamiskokouksen esityslista, kokous pidetään vuosikokouksen 2016 jälkeen

22.11.2016 16:20

Ilmoitathan osallistumisestasi puheenjohtajalle (Päivi Toivonen p. 040 765 0656) 27.11.2016 mennessä.

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen
Sääntöluonnos käydään läpi kohta kohdalta, keskustellaan ja tarvittaessa äänestetään mahdollisista muutoksista.
6. Perustamiskirjan allekirjoittaminen
7. Tiihalan kylätoimikunnan toiminnan jatkaminen Tiihalan kyläyhdistyksenä
• jäsenmaksusta päättäminen
• rekisteröinnin aiheuttamat muutokset vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan
• rekisteröinnin aiheuttamat muutokset 2017 talousarvioon
• rekisteröinnin aiheuttamat muutokset Tiihalan kylätoimikunnan vuosikokouksen 2016 hallituksen jäsenvalintoihin
• rekisteröinin aiheuttamat muutokset Tiihalan kylätoimikunnan vuosikokouksen 2016 toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan valintoihin
• rekisteröinnin vaikutukset sopimuksiin jne., oletus: Tiihalan kylätöimikunnan varat, sen tekemät sopimukset jne. siirtyvät suoraan rekisteröitävälle Tiihalan kyläyhdistykselle
• rekisteröinnin vaikutukset sopimuksiin, ehdotus: juuri uusittu Kouluntontin vuokrasopimus pyritään päivittämään Kangasalan kunnan  kanssa niin, että sopimusosapuoleksi kirjataan Tiihalan kyläyhdistys
8. Kokouksen päättäminen

—————

Takaisin