Edistämässä yhteistoimintaa ja elinvoimaisuutta.


Tiihalan kylätoimikunnan / VPK-osaston vuosikokous 29.11.2016 klo 18.30 Tiihalan Kyläkopilla

22.11.2016 15:38

Ilmoitathan osallistumisestasi puheenjohtajalle (Päivi Toivonen p. 040 765 0656) 27.11.2016 mennessä.


Kokouksessa käsittelemme sääntömääräiset asiat. 

Lisäksi hallitus esittää Tiihalan kylätoimikunnan rekisteröimistä Tiihalan kyläyhdistykseksi.

Vuosikokouksen esityslista on tämän ilmoituksen lopussa.

Ehdotus Tiihalan kyläyhdistyksen säännöiksi ja perustamiskokouksen esityslista ovat erillisinä uutisinaan.

Ehdotus säännöiksi ja esityslistat ovat nähtävillä myös Kyläkopin ilmoitustaululla.


Tervetuloa mukaan päättämään kylän asioista!

Tiihalan kylätoimikunnan hallitus


VUOSIKOKOUS 2016 ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

3. Valitaan kokouksen sihteeri

4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6. Esityslistan hyväksyminen

7. Käsitellään vuoden 2015 toimintakertomus.

8. Käsitellään vuoden 2015 tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2017

11. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2017

12. Valitaan uudet jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle

13. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2017

14. Valitaan edustajat Kangasalan VPK:n kokouksiin vuodeksi 2017

15. Valitaan vuoden 2017 toiminnantarkastajat

16. Hallituksen esitys: Tiihalan kylätoimikunta rekisteröidään ja toimintaa jatketaan Tiihalan kyläyhdistyksenä

17. Muut kokouksessa käsiteltävät asiat

18. Kokouksen päättäminen

—————

Takaisin