Edistämässä yhteistoimintaa ja elinvoimaisuutta.


Tiihalan kylätoimikunnan lausunto Herttualan osayleiskaavaluonnokseen 30.8.2016

24.12.2016 02:08
Tiihalan kylätoimikunnan lausunto Herttualan osayleiskaavaluonnokseen
Tiihalan kylätoimikunnan hallitus kävi läpi Kangasalan kunnan verkkosivuilla olleet Herttualan osayleiskaavaluonnoksen materiaalit. Hallituksen kokouksessa keräsimme yhteen käsityksemme Herttualan osayleiskaavaluonnoksen vaikutuksista.
Alueen kehittyminen vireyttää Kangasalan keskustaa. Kaavoitettava alue sijaitsee perustellusti keskustan, palveluiden ja infran lähellä. Näin Kangasalan kunta pystyy myös tulevaisuudessa tarjoamaan pientalotontteja, joista on ollut pulaa. Uskomme, että uudet asukkaat luovat uutta kysyntää myös kirkonkylän palveluille ja tuovat lisää uutta elämää kuntakeskustaan. Käsityksemme mukaan muinaisjäännöksia ei ole jäämässä kaavoitetun alueen alle, mikä on hyvä asia. Maaperäkartoitusta ei ole vielä täysin tehty, sen antamat tulokset vaikuttanevat siihen miten aluetta kannattaa kaavoittaa. Tärkeiksi kokemamme maisemalliset arvot tulevat kärsimään riippumatta kaavaluonnosvaihtoehdosta.
Pidimme VE2 -kaavaluonnosta parempana vaihtoehtona jatkokehittelyn pohjaksi. Kommenttimme ja perustelumme ovat seurvaavat:
- Kevyenliikenteen väylät ovat parempia.
- Maanviljelijöiden kannalta perempi, koska vaihtoehto mahdollistaa peltoalueiden viljelyn pidempään rakentamisen alkaessa keskustan päästä.
- Mahdollisuus yhteisöllisyyteen nähtiin todennäköisempänä.
- Maisemallisesti mielenkiintoisempi, tukee enemmän maisemallisesti tärkeitä näkymiä ja säästää enemmän peltoaukeita.
- Alikulku on todella hyvä asia, mutta tulisi mennä Jokioistentielle, nyt nuoli Mäyrävuoreen/kalliolle. Jos alikulkua ei tule, kiertoliittymät suojateillä olisivat parempia.   
- Voisiko ajoteiden sijoittumista miettiä niin, että liikenne olisi VE1 -kaavaluonnoksen tapaisesti jaettu useammalle kadulle?
- Tiihalantien linjaus tässä vaihtoehdossa on parempi. 
- Sopisiko teollisuus- ja työpaikka-alueelle motelli? Kangasalta puuttuu majoituspalveluita tarjoava hotelli/motelli.  
Arviomme kaavan vaikutuksista Tiihalaan on, että ajoliikenteen ja kevyenliikenteen kulkijoiden määrä lisääntyy. Riittääkö nykyinen Huutijärven eritasoliittymä ja Lahdentie 2000 uuden asukkaan kulkemiselle erityisesti, jos tien levennystä ei tehdä ja jos autoliikenne pääosin kulkee Huutijärven liittymän kautta? Jos liikennettä taas ohjataan terveyskeskuksen alikulun kautta, lisää se runsaasti keskustan läpiajoliikennettä, mitä emme pidä tavoiteltavana. Onko 2000 asukasta ehdoton tavoite, olisiko maltillisempi kaavoitus mahdollista?
Koemme jo nyt Huutijärven eritasoliittymän vaaralliseksi Tiihalaan kulkeville. Liikenteen lisääntyessä ongelmia voi tulla lisää. Ehdotamme: 
- Kevyenliikenteen reittiä Tiihalasta Huutijärvelle parannetaan riippumatta valittavasta vaihtoehdosta. Kevyenliikenteen väylän tulisi jatkua mahdollisimman pitkälle, mieluusti vähintään Ali-Marttilan sillalle asti. 
- Lisäksi voisi pohtia mahdollisuuksia hidasteisiin, nopeusrajoituksen laskuun tms. Tiihalantiellä (vrt. Mobilian mutka, joka vähentäisi ”turhaa” läpiajoliikennettä)?
 
Kiitoksemme kattavasti tehdystä alkukartoituksesta ja suunnitelmista joiden pohjalta on hyvä antaa tämä lausunto. 
 
Tiihalan kylätoimikunta, hallitus
 
 
Päivi Toivonen pj. Heini Orell-Niemelä siht.
Tiihalan kylätoimikunnan lausunto Herttualan osayleiskaavaluonnokseen
Tiihalan kylätoimikunnan hallitus kävi läpi Kangasalan kunnan verkkosivuilla olleet Herttualan osayleiskaavaluonnoksen materiaalit. Hallituksen kokouksessa keräsimme yhteen käsityksemme Herttualan osayleiskaavaluonnoksen vaikutuksista.
Alueen kehittyminen vireyttää Kangasalan keskustaa. Kaavoitettava alue sijaitsee perustellusti keskustan, palveluiden ja infran lähellä. Näin Kangasalan kunta pystyy myös tulevaisuudessa tarjoamaan pientalotontteja, joista on ollut pulaa. Uskomme, että uudet asukkaat luovat uutta kysyntää myös kirkonkylän palveluille ja tuovat lisää uutta elämää kuntakeskustaan. Käsityksemme mukaan muinaisjäännöksia ei ole jäämässä kaavoitetun alueen alle, mikä on hyvä asia. Maaperäkartoitusta ei ole vielä täysin tehty, sen antamat tulokset vaikuttanevat siihen miten aluetta kannattaa kaavoittaa. Tärkeiksi kokemamme maisemalliset arvot tulevat kärsimään riippumatta kaavaluonnosvaihtoehdosta.
Pidimme VE2 -kaavaluonnosta parempana vaihtoehtona jatkokehittelyn pohjaksi. Kommenttimme ja perustelumme ovat seurvaavat:
- Kevyenliikenteen väylät ovat parempia.
- Maanviljelijöiden kannalta perempi, koska vaihtoehto mahdollistaa peltoalueiden viljelyn pidempään rakentamisen alkaessa keskustan päästä.
- Mahdollisuus yhteisöllisyyteen nähtiin todennäköisempänä.
- Maisemallisesti mielenkiintoisempi, tukee enemmän maisemallisesti tärkeitä näkymiä ja säästää enemmän peltoaukeita.
- Alikulku on todella hyvä asia, mutta tulisi mennä Jokioistentielle, nyt nuoli Mäyrävuoreen/kalliolle. Jos alikulkua ei tule, kiertoliittymät suojateillä olisivat parempia.   
- Voisiko ajoteiden sijoittumista miettiä niin, että liikenne olisi VE1 -kaavaluonnoksen tapaisesti jaettu useammalle kadulle?
- Tiihalantien linjaus tässä vaihtoehdossa on parempi. 
- Sopisiko teollisuus- ja työpaikka-alueelle motelli? Kangasalta puuttuu majoituspalveluita tarjoava hotelli/motelli.  
Arviomme kaavan vaikutuksista Tiihalaan on, että ajoliikenteen ja kevyenliikenteen kulkijoiden määrä lisääntyy. Riittääkö nykyinen Huutijärven eritasoliittymä ja Lahdentie 2000 uuden asukkaan kulkemiselle erityisesti, jos tien levennystä ei tehdä ja jos autoliikenne pääosin kulkee Huutijärven liittymän kautta? Jos liikennettä taas ohjataan terveyskeskuksen alikulun kautta, lisää se runsaasti keskustan läpiajoliikennettä, mitä emme pidä tavoiteltavana. Onko 2000 asukasta ehdoton tavoite, olisiko maltillisempi kaavoitus mahdollista?
Koemme jo nyt Huutijärven eritasoliittymän vaaralliseksi Tiihalaan kulkeville. Liikenteen lisääntyessä ongelmia voi tulla lisää. Ehdotamme: 
- Kevyenliikenteen reittiä Tiihalasta Huutijärvelle parannetaan riippumatta valittavasta vaihtoehdosta. Kevyenliikenteen väylän tulisi jatkua mahdollisimman pitkälle, mieluusti vähintään Ali-Marttilan sillalle asti. 
- Lisäksi voisi pohtia mahdollisuuksia hidasteisiin, nopeusrajoituksen laskuun tms. Tiihalantiellä (vrt. Mobilian mutka, joka vähentäisi ”turhaa” läpiajoliikennettä)?
 
Kiitoksemme kattavasti tehdystä alkukartoituksesta ja suunnitelmista joiden pohjalta on hyvä antaa tämä lausunto. 
 
Tiihalan kylätoimikunta, hallitus
 
 
Päivi Toivonen pj. Heini Orell-Niemelä siht.

 

—————

Takaisin