Edistämässä yhteistoimintaa ja elinvoimaisuutta.


KUTSU Tiihalan kyläyhdistys ryn vuosikokoukseen 2017

22.11.2017 16:03

Tervetuloa Tiihalan kyläyhdistys ryn vuosikokoukseen  30.11.2017 klo 19 Tiihalan Kyläkopilla!

Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu ja varsinainen kokous alkaa klo 19.15.

Esityslistalla käsitellään sääntömääräiset asiat.

ESITYSLISTA

1.       Kokouksen avaus

2.       Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.       Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.       Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6.       Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.       Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten, kannattajajäseninä olevien yksityisten henkilöiden osalta ja kannattajajäseninä olevien yhteisöjen osalta

8.       Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

9.       Päätetään maksetaanko hallituksen varsinaisille jäsenille kokouspalkkiota, päätetään maksetaanko toiminnantarkastajille palkkioita. Mikäli päätetään, että hallituksen varsinaisille jäsenille ja/tai toiminnantarkastajille maksetaan palkkioita, päätetään palkkioiden suuruudesta.

10.   Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

11.   Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi

12.   Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja

13.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14.   Kokouksen päättäminen

t.  Tiihalan kyläyhdistys ryn hallitus

—————

Takaisin