Edistämässä yhteistoimintaa ja elinvoimaisuutta.

sähköpostiosoite: kylayhdistys@tiihala.fi